Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Coby
21:45
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
Coby
21:44
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vialabellavita labellavita
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

June 30 2015

Coby
16:52
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromidzswojadroga idzswojadroga viacytaty cytaty

June 22 2015

Coby
18:39
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viamorsik morsik
Coby
14:41
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaMissTake MissTake

June 18 2015

Coby
20:21
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 16 2015

Coby
08:17
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?

June 11 2015

Coby
11:50
 
Reposted fromlanni lanni viadreams-come-true dreams-come-true

June 08 2015

19:45
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
Coby
16:59
Fly high. What's real can't die. You only get what you give. Don't give up. Just don't be afraid to live!
— You Get What You Give
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty

June 06 2015

Coby
16:27

Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.

— Paulo Coelho
Reposted fromgdybam gdybam viadreams-come-true dreams-come-true

June 05 2015

Coby
14:57
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viapunkahontaz punkahontaz

May 31 2015

Coby
06:19

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viapunkahontaz punkahontaz

May 21 2015

Coby
20:42
Serce jest czymś, czego nie można kontrolować.
— Rise Against
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Coby
20:42
Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Coby
20:40
Jeśli kochasz, zaangażuj się.
— Ed Sheeran
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty

May 06 2015

Coby
15:58
1925 862c 500
View from Reinebringen on the Lofoten Islands (Norway)  
Coby
11:56
5613 02ee 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

May 02 2015

Coby
17:39
Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło i to był koniec.
Skłamałabym gdybym powiedziała, że to już nie boli.
Boli.
Ale to jest tak jak ze złamaną kością. Zagoiła się, ale nadal pulsuje, gdy ją używasz.

— "Pretty Little Liars"
Reposted frombyheart byheart viadreams-come-true dreams-come-true

April 21 2015

Coby
19:33
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...